DE TOESPRAAK – nieuwjaar

‘Speech, speech, speech’, klinkt het op menig feest, maar op de nieuwjaarstoespraak op kantoor zitten maar weinig mensen te wachten.

foto bord: free speech area

Free speech area
cc Luke Gattuso

Hoe maak je van een verplicht nummer een inspirerend verhaal?

Deze en komende week zitten nog vol nieuwjaarsbijeenkomsten waar je kunt oefenen.

VORM

Een toespraak in de vorm van een lied, een gedicht, een pantomimevoorstelling – vooral doen als je daar ongelooooofelijk goed in bent. Laat bijzondere vormen anders links liggen, want inspirerend wordt je toespraak er dan niet van. Een mooie metafoor werkt wel, maar neem dan niet de standaard bergwandeling.

Wat absoluut inspirerend kan zijn, is om een (korte) toespraak te houden als dat helemaal geen verplicht nummer voor je ís. Iedereen verwacht een toespraak van de afdelingsbaas, maar het kan veel beter werken als je je als teamleider tot je team richt – hoe klein het team ook is. Ook als projectleider kun je iets zinnigs te melden hebben. En waarom zou je überhaupt leidinggevende moeten zijn voor een inspirerend verhaal? Hoe kleiner je rol, hoe overtuigender je verhaal moet zijn, dat wel. Test het van tevoren op iemand die durft te zeggen wat hij of zij ervan vindt.

INHOUD

Voor alle toespraken geldt: hou de verplichte kost zo kort mogelijk. Wens iedereen een prachtig jaar en spendeer niet meer dan één of twee zinnen aan de hoogtepunten van vorig jaar. Been there, done that – dat was vorig jaar inspirerend. Je kunt natuurlijk een wijze les hebben geleerd uit iets dat al voorbij is. Als anderen die les nog niet geleerd hebben, kun je hem ter inspiratie gebruiken. In dat geval wijd je er misschien wel drie zinnen aan. Maar betrek hem dan heel concreet op wat er dit jaar komen gaat.

Trap nooit in het cliché een les te gebruiken van iemand anders – van welk lichtend voorbeeld dan ook. Clichés inspireren niet. Laat de hele categorie ‘Oosterse (of andere exotische) wijsheden ter inspiratie op de werkvloer’ dus links liggen.

Waar je in je toespraak dieper op ingaat, is wat er te doen staat. Of dat nou leuk is of niet. Dáár draait het dit jaar om. Het leven zit vol ups en downs. Die met elkaar beleven en doorstaan, maakt het waardevol om een team te zijn. Maar dat betekent niet dat het altijd leuk is.

GLIBBERGLAD OF BEETGAAR

Zie je toespraak als een etentje dat je geeft. Spoel het standaard romige sausje voor over alle negatieve punten door de gootsteen. Maak van je speech geen kindermenu, maar stevige kost, die best pittig mag zijn. Met een mooie balans van texturen: je mag heus wel een puré serveren, maar alleen als ‘ie niet te glad is en er ook iets naast ligt om goed op te kauwen.
De ingrediënten van dat nietszeggende sausje dat niemand kan bekoren, zijn:

  • Teveel suiker en te weinig azijn. We hebben al genoeg oliebollen op. Doe nu maar een frisse salade.
  • De woordcombinatie ‘Ja …, maar’ als in: ‘Ja, we moeten inkrimpen, maar we gaan ook een heleboel mooie dingen doen dit jaar, zoals …’
  • Het woord ‘uitdaging’. We hebben tegenwoordig gewoon weer zo af en toe een probleem, waar we iets mee moeten of ronduit een rotklus. Die kunnen we aan.

Hoewel het gemeengoed is geworden, is het verre van inspirerend om aan alles wat negatief is een positieve draai te geven. Het kan inspirerend zijn om, als iedereen alleen maar inziet hoe negatief iets is, als enige óók het positieve in te zien en dat dan ook te benoemen. Iets wat anderen niet zagen, maar wat er wel ís. Maar de trend om het negatieve te negeren en te doen alsof alles leuk en goed of op z’n minst uitdagend is, spreekt vooral leidinggevenden aan. En wat jij met je speech wilt, is werknemers aanspreken. Dus zet af die roze bril, zeg waar het op staat en word concreet: dit zijn de zaken die dit jaar heel moeilijk gaan worden; dit is hoe ik denk dat we ze het hoofd kunnen bieden; dit is wat er mis kan gaan, maar dit is wat we hopen te bereiken. Als dat een goede aanpak is met een reëel doel, kan dat een inspirerend verhaal worden. En dan natuurlijk: dit zijn de zaken waar we nu al naar uitzien – want ook die zijn er. En daar heffen we het glas op.

Maak er een toespraak van die werknemers en collega’s nog lang bijblijft.
En nu we het er toch over hebben, maak er een jaar van dat jou nog lang bijblijft.

Ps. Nog een leuke uit eigen ervaring: het afdelingshoofd dat zich iets te weinig op de werkvloer begaf. Nee, je hoeft niet te weten hoe de freelancer heet die al een jaar lang drie dagen per week op je afdeling zit. Maar je zet zowel jezelf als die freelancer te kijk als je wacht tot het moment suprême of de naam je niet toch te binnen schiet. Als je een speech hebt voorbereid waarin je iedereen een-voor-een noemt, en je komt je kamer uit en er staren je een paar gezichten aan waarbij je geen naam weet, trek dan nog even met een smoes de teamleider je kamer binnen voor je begint. Dat komt het geheel toch ten goede.

This entry was posted in tekstproducten, uitgesproken and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.


This site is using the Seo Wizard Wordpress plugin created by Seo Uk