DE TESTIMONIAL – hoe dring ik door tot mijn lezer?

‘Alles staat erin, maar het spreekt niet …’

Ken je dit probleem? Je wilt mensen informeren over een proces, bijvoorbeeld over een verandering die eraan komt of die juist net achter de rug is. Je bedenkt welke punten je moet noemen:

  • Een beschrijving van het proces zelf, natuurlijk. Hoe was het eerst, wat gaat er veranderen en wat is de situatie daarna?
  • Iets over de aanloop: waarom is hiertoe besloten? Begrip vergroot immers het draagvlak.
  • De voordelen en – voor de balans – de nadelen of nog te nemen hordes.
  • Iedereen die er een rol in speelde: initiators, financierders/subsidieverstrekkers, uitvoerende partijen.
  • En tot slot de verschillende manieren waarop de lezer meer informatie kan krijgen.

Dat is veel informatie.

Je stelt een brief op, om digitaal of op papier te versturen. Het wordt nogal een lap tekst, maar alles wat je erin wilde staat erin. Je stuurt hem aan iemand ter lezing met twee vragen: Staat zo alles erin? En kun jij hem iets leuker leesbaar maken? Die iemand schrapt een bijzin, voegt elders wat toe.

Is ‘ie nu klaar voor verzending? Nee.

Testimonial Ik pas - 30 dagen zonder alcohol in opdracht van Gezondheidscentrum Oog in Al

Testimonial Ik pas – 30 dagen zonder alcohol
in opdracht van Gezondheidscentrum Oog in Al

BRIEF VERSUS TESTIMONIAL

Stapje terug. Is een brief wel de geëigende manier om je lezer te informeren? Er lijkt vaak weinig mis te kunnen gaan met een brief, hooguit is ‘ie wat lang. Maar in praktijk wordt een brief zelden gelezen, of alleen ten dele. Met een brief of e-mail bereik je een lezer, met een getuigenverslag dring je door tot je lezer.

Lees hier voorbeelden van testimonials die ik onlangs voor een gezondheidscentrum schreef.

De vraag ‘Wat is belangrijk?’ is te algemeen. Denk eens: Wat vind ik belangrijk? Wat vindt een direct betrokkene belangrijk? Wie is mijn lezer en wat vindt díe belangrijk? Als het goed is, kom je op verschillende antwoorden. Bij een proces telt voor veel betrokkenen vooral de ervaring. Die komt het best tot uiting in een verhaal.

Een goede vorm om dat verhaal over te brengen is de testimonial: een interviewtje in de vorm van één lange quote. Met een korte reeks testimonials, van verschillende personen, bestrijk je de belangrijkste invalshoeken. En als het om een lang proces gaat, of een proces met duidelijk te onderscheiden fases, kan het handig zijn te kiezen voor een reeks waarbij iedereen meerdere keren aan het woord komt.

Honderd procent realistisch, compleet verzonnen of iets daartussenin – alles kan. Maar pas op: fictie in testimonials komt snel onoprecht over. Als je een goeie interviewer/tekstschrijver inhuurt, krijg je met echte personen net zulke exemplarische verhalen. En vaak net wat verrassender dan als ze verzonnen zijn.

WIE VERTELT HET VERHAAL?

Relevante ervaringen van mensen die daadwerkelijk met het proces in kwestie van doen hebben, van meerdere kanten belicht, maken het de lezer gemakkelijk zich te identificeren met de geportretteerde(n). De lezer betrekt de ervaring op zichzelf: Hoe is dat voor mij? Dat had ik ook! Als dat soort gedachten bij iemand opkomen, ben je tot hem of haar doorgedrongen.

En er is een bonus. Als je belanghebbenden zelf aan het woord laat, trap jij niet in de valkuil het proces te rooskleurig voor te spiegelen en krijgen zij er een beter gevoel over:

  • Ze voelen zich gehoord – dat zijn ze ook;
  • Ze denken na over voor- en nadelen (door de vragen die gesteld worden);
  • En ze neigen ernaar positief tegenover het proces te staan, of in elk geval positiever dan ze eerst deden.

Dat laatste dragen ze uit in hun omgeving. De geportretteerden zorgen zo zelf voor mond-tot-mondreclame. Dus selecteer ze goed. Kies voor- én tegenstanders, maar laat nou eens niet de meest prominente personen aan het woord – die hebben al een gezicht – maar juist de wat gematigder linie daarachter. In mensen uit die groep herkennen veel meer lezers zich. Kortom, een testimonial spreekt voor zichzelf.

Vraag vrijblijvend (prijs)informatie op voor een reeksje testimonials. 

This entry was posted in tekstproducten and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.


This site is using the Seo Wizard Wordpress plugin created by Seo Uk